Práce s DesignaKnit 8 – barevné vzory

Už třetí kurz na práci s DesignaKnit 8. Tentokrát se naučíte v oddílu Stitch Designer navrhovat barevné vzory (Fair Isle), správně pracovat s paletou barev a vkládat vzory do připravených střihů.

Ukážeme si i možnost, jak v oddílu Graphics Studio převést schéma vzoru z tištěné podoby do souboru v počítači, abyste ho mohli dále upravovat.