Už třetí kurz na práci s DesignaKnit 8. Tentokrát se naučíte v oddílu Stitch Designer navrhovat
barevné vzory (Fair Isle), správně pracovat s paletou barev a vkládat vzory do připravených střihů.

Ukážeme si i možnost, jak v oddílu Graphics Studio převést schéma vzoru z tištěné podoby
do souboru v počítači, abyste ho mohli dále upravovat.

 

 

 

Trvání: předpokládaný rozsah 6 hodin, podle zájmu možno rozšířit

Cena: 1500,- Kč

Ostatní informace zde, chybějící doplníme na dotaz