Pokud již máte za sebou  první kurz DesignaKnit 8, můžete pokračovat
oddílem „Original pattern drafting“. Ten umožňuje úpravu návrhů vytvořených
ve standardu a vytváření vlastních, nových návrhů. Hodí se i v případě, 
kdy si koupíte návod v .pdf a chcete ho 1:1 převrátit do DesignaKnit
pro interaktivní pletení.Na závěr kurzu se uloží vytvořené soubory pro další použití a krátce se
předvede použití výstupu pro interaktivní pletení na SK 840

Trvání: předpokládaný rozsah 6 hodin, podle zájmu možno rozšířit 

Cena: 1500,- Kč 

Ostatní informace zde, chybějící doplníme na dotaz