DesignaKnit 8 je program určený k navrhování pletených oděvů pro ruční
pletení a pletení na domácích pletacích strojích. Při propojení s elektronickým
pletacím strojem podporuje interaktivní pletení.
Představu o použití programu dávají videa zpracovaná výrobcem.

Na této stránce výrobce programu si můžete rozkliknout snímky
obrazovek pro představu o jeho funkcích:

Navrhování s použitím standardních prvků (Standard Garment Styling)

Vybíráte z knihovny standardních oděvů, použijete tabulky standardních
velikostí nebo Vaše vlastní míry a upravíte individuálně vzhled. 

Navrhování původních návodů (Original Pattern Drafting)

Vytvářejte Vaše vlastní tvary úpravou standardních oděvů nebo začněte
prázdnou stránkou. Tento oddíl je zařazen do všech úrovní
software kromě „Machine standard“. 

Navrhování pletacích vzorů (Stitch Designer)

Vybírejte z více než  1000 připravených pletacích vzorů nebo vytvářejte
vlastní, s použitím palety pletacích znaků a mnoha nástrojů kreslení,
zvlášť přizpůsobených pro pletení. Vložte do dílů oděvů a posuďte výsledek.

Interaktivní pletení (Interactive Knitting)

Používejte nápovědu po jednotlivých řadách během pletení,
s upozorněním na tvarování, změny barev a pletacích znaků. 

Grafické studio (Graphics Studio)

Převeďte jakýkoliv obrázek (fotografii, naskenovaný děrný štítek, pletací schéma)
na pletací vzor. Nastavte počet barev na řadu a určete,
jak se barvy z obrázku převádějí na barvy příze.
Automatický pohled shora umožní posoudit výsledek dříve, než jej upletete.  

Tisk sestav (Printouts)

Zvolte z předloh způsob zobrazení barev, pletacích znaků, textur s návrhem
tvaru oděvu nebo bez něho, slovní pokyny pro ruční pletení, předlohy pro děrné
štítky, obrysy střihů s popisem, výpočty spotřeby příze a mnoha dalších.